Zonneboiler

Een zonneboiler neemt direct zonnewarmte op en slaat dat op in een buffervat

Zonneboiler geplaatst op schuindak

De oudste toepassing van het benutten van zonnewarmte is via een zonneboiler. Bij dit principe wordt de warmte van de zon direct benut om in een speciale collector een vloeistof (meestal water of glycol) te verwarmen. Deze warmte kan direct- of indirect gebruikt worden om tapwater te verwarmen. Omdat tapwater niet over de gehele dag verbruikt wordt maar op bepaalde momenten in grote hoeveelheden benodigd is, is een opslagvat nodig. Vanuit dit opslagvat, meestal 300-500 liter groot, kan dan warmwater aan de douche of het bad worden geleverd.

Om een zonneboiler in een bestaande woning in te bouwen zijn nogal wat bouwkundige maatregelen nodig, zo moet er ruimte zijn voor een groot en zwaar opslagvat en moet er een route gecreƫerd worden om de (geisoleerde) aanvoer en retour leidingen van de collectoren naar het vat. Deze oplossing is dus vooral interessant bij nieuwbouw projecten.

Het rendement van een zonneboiler is erg hoog (hoger dan van PV systemen!), er kan wel tot 50% van de in de zonnestraling aanwezige energie worden overgedragen aan het medium dat door de collectoren stroomt.