Zonnepanelen

Ook in Nederland is er veel energie met zonne-energie op te wekken!

Installeren van zonnepanelen op een schuindak

Een gemiddelde Nederlandse huishouding gebruikt jaarlijks rond de 3- tot 4.000 kWh aan electriciteit.

In het ideale geval, bij een schuindak, ligging op het zuiden en een locatie zonder schaduw kan je zo'n hoeveelheid energie al opwekken met 10-12 panelen. Meestal is dat helaas niet het geval en zal er wat minder opbrengst zijn doordat de woning niet ideaal gericht staat, het dak niet de optimale 35 graden dakhoek heeft of wanneer er bijvoorbeeld veel schaduw door bomen, gebouwen, dakkapellen of schoorstenen is.

Maar vaak kunnen we bij ISM dan een oplossing verzinnen. Denk aan Oost-West oplossingen, optimisers plaatsen, sterke panelen (met hoge opbrengst) monteren of alle beschikbare kleinere dakvelden ook benutten.

Meer informatie over zonnepanelen

Werkingsprincipe zonnepanelen (PV systemen)

Een PV systeem (Photo Voltaïsch) is een installatie waarbij een deel van de energie die in zonlicht aanwezig is wordt omgezet in electrische energie. De energie in zonlicht (in Nederland) bedraagt ongeveer 1.000 Watt/M2. Zonnecellen, die het hart van een zonnepaneel vormen, kunnen van die energie ongeveer 20% omzetten in electriciteit. Het vermogen dat een standaard zonnepaneel van ca. 1 x 1,6 meter afmeting dan kan leveren is ca 300 Watt piekvermogen (onder ideale condities).

Om aan meer energie te komen worden dan meerdere van dat soort panelen in serie geschakeld. De opgewekte electriciteit is gelijkspanning van ca. 1,5 volt. Door meerdere cellen in serie te schakelen levert zo'n paneel dan ongeveer 40 V gelijkspanning.

Om de geleverde energie direct te kunnen gebruiken of aan het net te kunnen terugleveren moet de spanning naar 230 Volt worden verhoogt en moet de gelijkspanning worden omgezet naar wisselspanning. Deze beide omzettingen gebeuren in een omvormer. Dat is in het algemeen een centrale unit waar de gelijkstroom kabels van de panelen binnenkomen en waar 230 voltspanning naar de meterkast van de woning wordt toegevoerd.

Stringomvormers en optimiser systemen

De meest eenvoudige oplossing voor een PV systeem is wanneer een centrale omvormer kan worden toegepast waarop alle panelen in serie worden aangesloten. Zo'n systeem is snel te realiseren doordat er een eenvoudige kabelloop mogelijk is en omdat de omvormer relatief goedkoop is. De nadelen van zo'n systeem zijn dat alle panelen een gelijke hoek- en orientatie moeten hebben. Verder is dit soort systemen ook gevoelig voor 'schaduwval'. Dat betekend dat als er één paneel van zo'n groep (string) schaduw krijgt, álle panelen een opbrengst vermindering krijgen!

In het geval van meerdere paneelhoeken of orientaties (denk aan een combinatie van panelen op een pannendak met daarbij ook panelen op een dakkapel) of in geval van zware schaduwval is het toepassen van een optimiser systeem te overwegen. Met dat systeem krijgt elk paneel in de opstelling zijn eigen kleine omvormer ('optimiser'). Elk paneel mag dan anders gericht staan en mag ook een geheel ander type zijn. Ze worden samen aangesloten op een simpelere centrale omvormer. Helaas is zo'n systeem wel wat duurder dan een stringomvormer aangezien er meer installatiewerk nodig is en omdat elk paneel een aparte optimiser á ~ 50 € nodig heeft.

Opbrengst inschattingen

Zonnepanelen worden bij fabricage getest via een standaard methode waarbij met lampen een energie van 1.000 Watt/M2 loodrecht aan het paneel wordt geleverd. De opbrengst van het geteste paneel wordt dan op het typeplaatje vermeld. In de praktijk zal dit zogenaamde piekvermogen in de praktijk niet worden gehaald. Dit komt omdat doordat de zon niet altijd loodrecht op het paneel invalt, doordat een paneel niet meedraait met de zonrichting en door eventuele schaduwval op het paneel gedurende de dag. ISM heeft speciale rekenmethodes ontwikkeld om deze opbrengstverliezen in kaart te kunnen brengen. Op het moment dat U van ons een offerte ontvangt is daar dus een betrouwbare opbrengst inschatting vermeld. U hoeft dus geen verrassingen te verwachten na oplevering!